March 16, 2024

ฮอยอัน (Hội An) ตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนเหนือของแม่น้ำทูโบนตอนล่าง เป็นเมืองโบราณในกว๋างนาม ห่างจากเมืองดานังมากกว่า 30 กม. และห่างจากเว้ 122 กม. เมื่อพูดถึงฮอยอัน เราต้องพูดถึงบ้านเรือนสีสันที่เรียงรายเป็นแถว แม่น้ำที่ส่องแสงระยิบระยับด้วยโคมไฟในตอนกลางคืน หรืออาหารอร่อย ๆ ในราคาที่เอื้อมถึง

ฮอยอัน หรืออ่านตามสำเนียงเวียดนามว่า โฮยอาน เมืองเล็ก ๆ อยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนในโลก ทำให้เมื่อปี 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่า เป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์

ค่าเข้าเมืองโบราณฮอยอันนั้น จะอยู่ที่คนละ 120,000 ดอง (ประมาณคนละ 185 บาท) หลังจากได้ตั๋วมาแล้ว ก็ได้เวลาเดินเที่ยวค่ะ ที่ฮอยอันนี้ เราจะเลือกเดินเล่นไปตามตรอกซอกซอยเองก็ได้ หรือ จะเช่าจักรยานปั่นเที่ยวก็ได้ค่ะ ราคาค่าเช่าจักรยานจะอยู่ที่คันละประมาณ 25,000 ดอง (38 บาท)

ฮอยอันสวยฤดูไหน?

สภาพภูมิอากาศของฮอยอันเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิอากาศระหว่างภาคใต้และภาคเหนือ โดยมีฤดูฝนและแห้งที่แตกต่างกัน ในแต่ละฤดูกาล เมืองเก่าก็มีความสวยงามเป็นของตัวเอง

สามเดือนแรกของปีเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการเดินเล่นในฮอยอัน ซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดดไม่รุนแรงจนเกินไป อากาศเย็นสบาย และมีฝนตกปรอยๆ บ้างเป็นครั้งคราว

ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนเป็นช่วงที่รุนแรงของฤดูแล้ง แต่สภาพอากาศของฮอยอันค่อนข้างดี เนื่องจากตั้งอยู่ทางใต้ของเทือกเขาเจื่องเซิน ช่วงนี้ยังเป็นช่วงพีคของนักท่องเที่ยวอีกด้วย